Bij de ontwikkeling van de Pulsarvisie heeft Marcel Derkse zich laten inspireren door de Perzische dichter, geleerde en mysticus Rumi, die leefde in de 13e eeuw.
De eeuwenoude poŽtische teksten van Rumi, blijken nog wonderbaarlijk actueel in onze tijd. Onderstaande tekst van Rumi laat je met andere ogen naar je leven kijken:

HET GASTENHUIS

Mens zijn is als een gastenhuis.
Iedere ochtend komt er iets nieuw aan.
Een vreugde, een depressie, een zwakheid,
een of andere kortstondige gewaarwording
komt als een onverwachte bezoeker.
Verwelkom en onderhoudt hen alle!
Zelfs als er een menigte verdrietigheden is,
die je huis met geweld leegvegen van zijn meubilair,
probeer dan nog steeds iedere gast met eerbied te behandelen.
Het kan zijn dat hij je schoonmaakt voor een of andere nieuwe blijdschap.
Ontmoet de duistere gedachte, de schaamte, de boosaardigheid
lachend aan je deur en nodig hen binnen.
Wees dankbaar voor wat ook maar komt
omdat het gezonden wordt als een gids van gene zijde.

Rumi

 

Een andere tekst die mij zeer aanspreekt, is van de Duitse schrijver, wetenschapper en filosoof Goethe.
Deze woorden drukken wat mij betreft prachtig uit hoe bevrijding kan werken.

INZET

Tot men zich werkelijk inzet, is er aarzeling,
de kans om zich terug te trekken,
en altijd ondoelmatigheid
bij alles wat men onderneemt of creŽert.
Zodra men iets onherroepelijk op zich neemt
en zijn schouders eronder zet,
komt ook de Voorzienigheid in beweging.
Het besluit brengt een hele reeks gebeurtenissen voort.
Wat u ook doet of denkt dat u kunt doen, begin eraan!
In durf liggen genialiteit, kracht en magie besloten.

Goethe