Het doel van therapie bij Heldere Kijk is dat jij krachtig en ontspannen in je leven komt te staan. Je wilt groeien in eigenheid en zelfvertrouwen. In je huidige leven ervaar je belemmeringen en weerstand.

Je bent niet tevreden met hoe het nu gaat. Daar wil je echt iets aan veranderen. Je wilt de betekenis van je problemen leren verstaan in plaats van de symptomen weg te poetsen. Je gaat voor duurzame verandering!

We gaan aan het werk met waar jij in het hier en nu mee worstelt, bijvoorbeeld onzekerheid of eenzaamheid. Die problemen hebben bijna altijd hun oorsprong in het verleden. Het zijn patronen waar je je vaak niet bewust van bent. Ze zijn gebaseerd op pijnlijke ervaringen uit jouw leven. Doordat je je niet bewust bent van dit mechanisme, blijft het patroon zich herhalen en word je steeds met hetzelfde geconfronteerd. Heldere Kijk helpt je om helderheid te krijgen in jouw patronen en geeft je aanwijzingen om ze te doorbreken. Er ontstaat dan ruimte voor iets nieuws.

Heldere Kijk werkt vanuit de Pulsarvisie en maakt gebruik van diverse technieken, zoals luisteren, vragen stellen, ontspanningsoefeningen, kennisoverdracht, intu´tie, meditatie, aandachtstraining, EMDR, massage en humor. In ons eerste gesprek vertel jij waar je aan wilt werken en welk doel je wilt bereiken. Samen spreken we een traject af en tussendoor evalueren we het verloop. 

“De gebeurtenissen herhalen zich in ons leven als ‘lot’,
tot wij het lot herkennen als wegwijzer naar onze bestemming”.

Marcel Derkse.