Sinds ik in 1999 kennis maakte met levensschool De Voorde en daar de Pulsaracademie volgde, laat ik me inspireren door de Pulsarvisie, ontwikkeld door Marcel Derkse. Deze visie gaat er van uit dat alles in ons leven continu in beweging is en behoort te zijn. De kunst is om deze continue beweging telkens weer te willen zien. Een levenskunstenaar wil blijven leren van de inzichten die hierdoor worden aangereikt. De mens heeft namelijk de natuurlijke behoefte om te veranderen in overeenstemming met wie hij werkelijk is. Hoe meer wij onszelf zijn, hoe flexibeler en vrijer wij zijn. De Pulsarvisie is gericht op bevrijding van de mens door deze tot zichzelf te brengen. Deze transformatie is een beweging van ‘onbewust overleven’ naar ‘bewust leven’; van de afhankelijke, zich aanpassende mens naar de zelfstandige, weerbare en verbonden mens. Daarmee bevrijdt men zichzelf tegelijkertijd van de dominantie van het verleden, de druk van de omstandigheden en de gevolgen van onwetendheid.

Om tot echte verandering te komen is het wezenlijk dat de huidige, ongewenste situatie onder ogen gezien en aanvaard wordt. Dit toelaten van wat er nu is, maakt de energie die anders aan verzet besteed wordt, beschikbaar voor het toelaten van de nodige verandering. We zouden er goed aan doen om onze fouten en mislukkingen niet te zien als iets wat er eigenlijk niet hoort te zijn, maar als een kostbaar instrument om te leren. Fouten en mislukkingen zijn de compost voor onze wijsheid!

Wil je meer weten over de Pulsarvisie dan raad ik je aan boeken van Marcel Derkse te lezen.
Zijn meest recente boek De weg ligt onder je voeten (2009) beschrijft de Pulsarvisie op een toegankelijke manier en heeft als ondertitel Over het lef om te leven.
Zo vrij als een vlinder
(1998) is een werkboek voor transformatie met een grote rijkdom aan kennis en diverse oefeningen om tot zelfkennis te komen.
Uit vrije wil
(2000) is een boek waarin Marcel Derkse de levensweg van ons mensen verbindt met twee oude mystieke leerwegen.
In De herberg van het hart (2003) schrijft Derkse samen met Hein Stufkens over de inspirerende voorbeeldfunctie van de middeleeuwers Rumi en Franciscus, aan de hand van universele thema’s als liefde, sterven en vrede.